Demokracje polskie

Demokracje polskie

Description

Demokracja stała się przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauki; dziś pisanie o demokracji jest z jednej strony modne, gdyż zrobiła ona ogromną karierę, z drugiej strony – konieczne ze względu na związany z tym ustrojem zamęt pojęciowy, który nieustannie narasta. Słusznie zauważył Giovanni Sartori, że od lat 40. XX w. „wszyscy głosimy, że podoba się nam demokracja, ale przestaliśmy wiedzieć (rozumieć, zgadzać się), czym ona jest”. Problem ciągłości dziejowej oraz tego, co rozumiemy pod pojęciem „demokracja”, budzi ogromne zainteresowanie nauki, zaś opinie niektórych badaczy można uznać za mocno kontrowersyjne. […]

Niniejsza publikacja nie ma jednolitego charakteru; łączy cechy pracy naukowej i pracy publicystycznej, ma także, w zamyśle autorki, cel edukacyjny. W obszernej ofercie prac omawiających zagadnienie demokracji z polskiej perspektywy zauważalny jest brak gruntownego opracowania dziejów demokracji we wszystkich okresach historycznych, z epoką staropolską włącznie. Książka skierowana jest do szerszego grona czytelników, którzy czują się nie tylko konsumentami współczesnych dóbr, ale także obywatelami, i nie jest im obojętna kondycja państwa, w którym żyją.

Ze ‘Wstępu’

Similar Books

ISBN 10: 0571334652
ISBN 13: 9780571334650

22 Apr 2020
Sally Rooney

ISBN 10: 1472154665
ISBN 13: 9781472154668

20 Dec 2019
Delia Owens

ISBN 10: 1529105102
ISBN 13: 9781529105100

04 Nov 2019
Charlie Mackesy

ISBN 10: 1409181634
ISBN 13: 9781409181637

15 Jan 2020
Alex Michaelides

ISBN 10: 0571333133
ISBN 13: 9780571333134

01 Mar 2018
Sally Rooney

ISBN 10: 0702300179
ISBN 13: 9780702300172

19 May 2020
Suzanne Collins

ISBN 10: 0349142920
ISBN 13: 9780349142920

22 May 2018
Celeste Ng

ISBN 10: 0241984998
ISBN 13: 9780241984994

05 Mar 2020
Bernardine Evaristo

ISBN 10: 1509858636
ISBN 13: 9781509858637

19 Apr 2018
Adam Kay

ISBN 10: 1788171829
ISBN 13: 9781788171823

04 Dec 2018
Vex King

ISBN 10: 0099511029
ISBN 13: 9780099511021

27 Nov 2018
Tara Westover

ISBN 10: 1782189181
ISBN 13: 9781782189183

31 May 2020
James Morrissey